2 krąg w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie
Pal. J. Matulaičio a. 3, 05111 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2019

Obecni animatorzy: para pilotująca Grzegorz i Irena S.

Moderator: ks. Ronald Kuzmiński

      Rodziny: