Namų Bažnyčia yra judėjimo Šviesa-Gyvenimas (Światło-Życie) dalis

Namų Bažnyčia (NB) padeda sakramentinėms santuokoms  ištraukti iš santuokos sakramento visas malones ir galią. Moko, kaip gyventi šiame sakramente ir juo gyventi. NB apjungia Šviesos-Gyvenimo judėjimo charizmą ir tarptautinį katalikų santuokų „Equipes Notre-Dame“ judėjimą, iš kurio jis perėmė santuokinio dvasingumo idealą, t.y. siekti Dievo vienybės su savo sutuoktiniu.

Namų Bažnyčios tikslai

Namų bažnyčia ypatingą dėmesį skiria santuokiniam dvasingumui, t.y. siekti būti arčiau Dievo vienybėje savo santuokoje. Sutuoktinių vienybė sukuria geriausias sąlygas geram vaikų auklėjimui krikščioniškoje dvasioje.

Namų bažnyčia siekia atnaujinti santuoką ir šeimą įgyvendinant:

 • gyvena Dievo Žodžiu, kad Jis taptų gyvenimo žodžiu,
 • gyvenimas maldoje, kaip asmeninis susitikimas su Kristumi Atpirkėju,
 • nuolatinis sakramentinis gyvenimas, ypač Eucharistinis gyvenimas,
 • liudyti apie savo susitikimą su Kristumi su kitais žmonėmis,
 • tarnystė Bažnyčios bendruomenėje, atsižvelgiant į gautas Šv. Dvasios dovanas.

Namų Bažnyčios užduotys

Namų Bažnyčios užduotys, atsirandančios dėl priklausymo Šviesa-Gyvenimas judėjimui:

 • formuoti savo narius vienybėje su judėjimu „Šviesa-Gyvenimas“ 
 • kviesti narius priimti Kristų kaip asmeninį Viešpatį ir Gelbėtoją (Naujo žmogaus idėja),
 • visapusiškas ir atsakingas dalyvavimas vietos bažnyčios gyvenime (naujosios bendruomenės idėja),
 • statyti ir propaguoti kultūrą, paremtą krikščioniškais principais (naujosios kultūros idėja),
 • tarnystė skirta moraliniam Tautos atsinaujinimui.

Namų Bažnyčios įsipareigojimai 

 • Kasdieninė asmeninė malda (susitikimų palapinė)
 • Reguliarus susitikimas su Dievo žodžiu
 • Kasdieninė sutuoktinių malda
 • Kasdieninė šeimos malda
 • Mėnesinis sutuoktinių dialogas
 • Gyvenimo taisyklė (sistemingas darbas su savimi, savo santuoka ir šeima)
 • Dalyvavimas ne rečiau kaip kartą per metus formacijos rekolekcijose

Įgyvendinus šiuos elementus, sutuoktiniai artėja link Dievo ir šioje kelionėje  auga santuokiniame dvasingume. Šie elementai nėra savaiminis tikslas, bet priemonė tikslo link. Jų įgyvendinimas vyksta santuokoje kasdien bendromis sutuoktinių pastangomis, individualių įsipareigojimų vykdymu ir įgyvendinimu, bei abipusiu sutuoktinių porų pagalba viena kitai keliaujant link šventumo (mažos grupelės idėja reikalinga tikėjimo augimui toje aplinkoje.