Bendruomenę sudaro daug grupelių. Grupelė suburia keletą sutuoktinių porų (4-7), kurios nori padėti vieni kitiems, norėdami statyti „Namų Bažnyčią“ savo šeimose. Viena iš grupelei priklausančių sutuoktinių porų, vadinama animatorių pora, kuri yra atsakinga už grupelę. Ji yra atsakinga už formaciją, dvasinį augimą, formacijos ir maldos susitikimų eigą. Grupele rūpinasi kunigas, kuris tarnauja  dvasinei pagalbai. Sutuoktiniai susirenka Kristaus vardu - už jį ir už meilę Jam, surasti Jį kartu ir gyventi su Juo kasdieniame gyvenime. Grupelė turėtų būti krikščionių bendruomenės idealo realizavimas ir nuolatinis jos atnaujinimo šaltinis atskirose santuokose.