Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapija
Vilniaus g. 18, Parudaminys, Valčiūnų pšt., 13224 Vilniaus r.