DIAKONIA GOSPODARCZA
 

Tak o nas mówił Ksiądz Franciszek Blachnicki:

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza (rekolekcyjna) jest szczególnym charyzmatem Ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podejmowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia.

Ilona i Romuald Bortkiewicz

Gabriela i Jarosław Sidorowicz