Spotkanie Kręgu

Ulotka Spotkanie w Kręgu Pobierz

Cel spotkania

 • Cel spotkania kręgu: zbliżenie wszystkich do Boga, małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między małżeństwami w kręgu.
 • Konieczne jest uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznym spotkaniu kręgu.
 • Spotkanie kręgu nie jest spotkaniem towarzyskim.
 • Termin spotkań kręgu należy zsynchronizować z kalendarzem pracy rocznej.
 • Spotykamy się po domach co miesiąc o ustalonej godzinie (np. piątek, sobota).
 • Spotkania odbywają się bez dzieci (o tym mówić od samego początku – krąg pilotowany).
 • Spotkania mają charakter formacyjno – modlitewny.
 • Spotkanie kręgu nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny.
 • Bardzo ważna jest punktualność.
 • Krąg zaczynamy punktualnie, nawet jeżeli nie ma wszystkich osób.
 • Spotkanie kręgu składa się z DZIELENIA: życiem, Ewangelią, zobowiązaniami, tematem formacyjnym (DZIELENIE x4).
 • Nie zmieniamy kolejności poszczególnych części spotkania.
 • Obowiązuje tajemnica kręgu. To co zostało powiedziane na kręgu nie wychodzi poza krąg.
 • Jesteśmy przygotowani do tego co będziemy mówić w poszczególnych częściach spotkania – przygotowujemy się w domu (spisanie tematów do podzielenia się, modlitwa, czytanie).
 • Za krąg odpowiadają wszystkie małżeństwa.
 • Za czas spotkania, punktualność, przebieg i dzielenie się zobowiązaniami odpowiadają animatorzy.
 • Krąg pilotowany nie może rozpocząć swojej formacji bez księdza.
 • Zwrócenie uwagi na program formacyjny (I rok pracy, II rok pracy A, B).
 • Po spotkaniu rozchodzimy się do domów, nie zostajemy na towarzyskie spotkanie.
 • O rekolekcjach, zobowiązaniach, KWC, składkach mówić od samego początku na kręgu pilotowanym.
 • Prosić księży o czynny udział w spotkaniu

Struktura spotkania.

CZĘŚĆ I

Dzielenie się życiem (1 h)

 1. Symboliczny poczęstunek, który ma łączyć krąg i budować wspólnotę, by łatwiej było się dzielić swoimi radościami i trudnymi sprawami:
  • niekosztowny,
  • niepracochłonny,
  • niepobudzający do rywalizacji.
 2. W tej części jest pierwsze DZIELENIE się podczas kręgu. Podczas dzielenia się życiem mówimy o tym czy widzimy działanie Boga w naszym życiu oraz w jaki sposób Bóg działa (pokazać owoce tego działania). Mogą być dwa sposoby dzielenia:
 • forma rozproszona – dzielenie się faktami z naszego życia, konkretnie co się wydarzyło,
 • forma usystematyzowana – dzielimy się tematem, który został zaproponowany przez parę animatorską lub inną parę z kręgu,
 • forma wyjątkowa – pojawia się wtedy, gdy jedna z par ma ważny problem do omówienia (należy to omówić wcześniej z parą animatorską).

* Wszyscy powinni się wypowiedzieć – tego pilnują animatorzy.

CZĘŚĆ II

Część modlitewna (30 min)

 1. Na stole ustawiamy: świecę, krzyż, figurkę Maryi
 2. Rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego.
 3. Następuje drugie DZIELENIE podczas spotkania kręgu: dzielenie się Ewangelią:
  – ksiądz lub inna osoba czyta fragment Pisma Świętego, po tym następuje chwila ciszy,
  – nie skracać czasu dzielenia, szanować ciszę,
  -najpierw dzielimy się Słowem, a dopiero potem wypowiadamy wezwanie np. prośby,
  – po dzieleniu następuje dziękczynienie za to Słowo, uwielbienie. Mogą też być prośby.
 4. Dzielę się tym, co w domu przemodliłem podczas czytania Słowa, jak tego nie zrobiłem, to nic nie mówię.
 5. Modlitwa dziesiątką różańca – określona tajemnica:
  – wcześniej możemy podać intencje,
  – ważne jest rozważanie tajemnicy, więc dopowiedzenia powinny jej dotyczyć,
  – w kręgu pilotowanym można zamiast dopowiedzeń przeczytać rozważanie.
  – Modlitwa za wstawiennictwem ks. Franciszka Blachnickiego.

CZĘŚĆ III

Część formacyjna (1,5 h)

 1. Trzecie DZIELENIE – dzielenie się realizacją zobowiązań w atmosferze modlitwy.
 2. Jest to dobrowolna zgoda na braterską kontrolę jako pomoc w wypełnianiu wspólnych obowiązków:
  • prowadzi zawsze para animatorska,
  • animatorzy mają prawo dopytać o realizację zobowiązań,
  • dzielimy się według schematu: Co? W jaki sposób? Dlaczego? Jakie są owoce?
  • staję w prawdzie i w szczerości wobec Boga i członków kręgu
  • dzielimy się tymi zobowiązaniami, które już przyjęliśmy.
 3. Czwarte DZIELENIE – dzielenie się tematem formacyjnym – część studyjna:
  • każda osoba powinna być do niego przygotowana (pracujemy nad nim od ostatniego kręgu),
  • omówienie tematu i dzielenie się nim,
  • krąg pilotowany – para pilotująca omawia temat w sposób jasny dla wszystkich,
  • można dać jakieś dodatkowe materiały.
  • Sprawy organizacyjne
  • Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana