Reguła Życia


Reguła życia jest bezpośrednim nawiązaniem do reguł obowiązujących w zakonach. Jej sednem jest stworzenie nam przestrzeni, wyznaczenia drogi do świętości, drogi naśladowania Jezusa. Można ja opisać jako:

– systematyczną pracę nad sobą;
– postęp duchowy;
– stosowanie ascezy chrześcijańskiej (rozumianej jako wysiłek duchowy);
Charakteryzuje się tym, że jest ściśle określona i narzucamy ją sobie na okres miesiąca.

Obszary, jakich dotyczy reguła życia to:
– praca;
– modlitwa;
– odpoczynek;
– życie małżeńskie i rodzinne;
– relacje towarzyskie;
– przestrzeń publiczna i społeczna;
Czyli w zasadzie może dotyczyć każdego aspektu naszego życia.

Skąd czerpać inspiracje do Reguły życia?

Naturalnym miejscem będzie: modlitwa osobista, namiot spotkania, rachunek sumienia, dialog małżeński. Czyli taka przestrzeń, w której możemy się wsłuchiwać w to co mówi do nas Bóg i najbardziej kochający nas człowiek. Jednak! Jest to zawsze MOJA REGUŁA ŻYCIA. Ja ją rozpoznaje i ja podejmuje decyzję o tym jak ma być realizowana. Reguły życia nie otrzymujemy od małżonka, czy w ramach pokuty.

Przykłady reguły życia:
– poświęcić konkretny czas w ciągu dnia każdemu dziecku;
– codziennie czytać fragment lektury duchowej;
– nie spóźniać się na umówione spotkania;
– raz w tygodniu zaplanować wypoczynek na świeżym powietrzu;
– co dziennie rano mówić żonie “kocham Cię”;
– raz w tygodniu wspólnie z rodziną spędzać wieczór przy wspólnej zabawie;
– dbać o relacje z współpracownikami.

Reguła życia musi być wykonalna.

“Będę co tydzień jeździł na pielgrzymkę do Rzymu” jest wykonalne dla mieszkańca Włoch, ale nie Bydgoszczy.

Reguła życia nie jest rozciągalna na kolejne miesiące czy lata. Ale możemy do niej wracać np. po roku jeżeli tak wynika z głębokiego rozeznania.

Reguła życia musi mieć charakter “mierzalny”. Możemy nie być pewni czy powoduje w nas zmianę, ale musimy mieć możliwość zmierzenia naszego wysiłku (np. zaznaczając w kalendarzu, że została zrealizowana).

Reguła życia powinna być efektywna (np. po miesiącu pracy nad punktualnością przestaje się spóźniać na spotkania).

Reguła życia nie ma jednak na celu poprawiania naszego samopoczucia czy być źródłem umartwienia dla samego umartwienia.

Co regułą życia nie jest?

Wszystko co jest ogólne, niemierzalne, niekonkretne, nie dające się podsumować. Np.:

 • będę dobrym ojcem/mamą/człowiekiem/chrześcijaninem;
 • będę się bardziej starał/a;
 • będę przestrzegał dekalogu;

I oczywiście można próbować w ten sposób wyznaczać główny kierunek, ale stawiając dodatkowe pytanie: jak konkretnie chcesz to realizować?

Co regułą życia jest?

 • systematyczna praca nad sobą;
 • postęp duchowy;
 • stosowanie ascezy chrześcijańskiej (rozumianej jako wysiłek duchowy);

Jak się dzielić tym zobowiązaniem:

– W jaki sposób (przy czyjej pomocy) ustalałem swoją regułę życia w ostatnich miesiącach?

 • W jaki sposób kontroluję realizację przyjętej reguły?
 • Czy moja reguła zmienia się co miesiąc?
 • Nad jakimi elementami/treściami w moim życiu teraz pracuję?
 • Jakie zmiany na lepsze zauważa we mnie mąż (żona) w związku z praktykowaniem reguły życia?

Materiały i dodatkowe informacje dla poszerzenia omawianego tematu.

 • W załączeniu wzór do wydruku zapisów Reguły życia, o którym mówimy na świadectwie  (my zwykle drukujemy to na jakimś dyplomowym/sztywnym/eleganckim papierze, by nadać temu dokumentowi szczególnej ważności) \


         Reguła życia – o M Konenc SJ Pobierz