DIAKONIA WYCHOWAWCZA
 

CO TO JEST DIAKONIA WYCHOWAWCZA?

DIAKONIA (z greckiego: służba) = „posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany” (Benedykt XVI, Deus caritas est). Aby diakonia była Diakonią, musi zatem być: zorganizowana, zespołowa i wynikać z braterskiej miłości.

Termin WYCHOWANIE: Jest to działanie, którego celem ma być ukształtowanie w wychowanku określonych postaw i zachowań oraz wspieranie go w osiągnięciu pełni rozwoju. Rozwój należy rozumieć szeroko, jako rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, rozwój talentów i zainteresowań, itd.

DIAKONIA WYCHOWAWCZA, jest to zatem taki rodzaj służby, który polega na wychowywaniu. Jeśli tak, to służymy przede wszystkim dzieciom, które są nam powierzone! Jest to także pomoc dla rodziców, którzy spokojnie mogą brać udział w rekolekcjach lub spotkaniach. Jednak pomocą dla rodziców jest zapewnienie dzieciom OPIEKI (i tylko opieki), a WYCHOWUJĄC, służymy przede wszystkim dzieciom.

„Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.”

Ronald Russell


Rejonowa diakonia wychowawcza  ( RDW ) – zadania:

– kreatywne zagospodarowanie czasu i opieka nad dziećmi w trakcie spotkań rejonowych, w których biorą udział całe rodziny (Rejonowe Dni Skupienia, rekolekcje rejonowe, itp.) w celu umożliwienia rodzinom pełnego uczestnictwa w formacji duchowej,

– organizacja zabaw i konkursów dla dzieci i rodziców w trakcie wspólnotowych spotkań towarzyskich (m.in. zakończenie roku formacyjnego),

– organizacja okolicznościowych występów naszych dzieci (np. przygotowanie jasełek na spotkanie opłatkowe),

– gotowość do wsparcia kręgów w macierzystym rejonie pod postacią opieki nad dziećmi w czasie comiesięcznych spotkań kręgów,

– stworzenie „banku” zabawek, gier, filmów, bajek, książek, materiałów papierniczych, plastycznych przydatnych do celu kreatywnego działania z dziećmi,

– współpraca z diakonią rekolekcyjną i gotowość posługi na rekolekcjach diecezjalnych,

– formacja mająca na celu pogłębianie umiejętności wychowawczych, umiejętności racy z dziećmi, kreatywności,

– angażowanie w działanie diakonii starszej młodzieży z rodzin naszego rejonu – a poprzez to uczenie jej odpowiedzialności i wiary we własne możliwości oraz odkrywanie nowych talentów.