Zadania Domowego Kościoła

Zadaniami Domowego Kościoła, wynikającymi z przynależności do Ruchu Światło-Życie są:

  • kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności "Światło-Życie",
  • doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka),
  • pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty),
  • budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury),
  • służba na rzecz moralnej odnowy Narodu (Krucjata Wyzwolenia Człowieka, troska o obronę każdego poczętego życia).