Rekolekcje


Wstęp

Zasadniczą metodą ruchu, a zarazem pomocą dla wspólnot rodzinnych są 15-dniowe rekolekcje w okresie wakacyjnym, nazywane oazami żywego Kościoła. Są to rekolekcje przeżyciowe, przyjmujące zewnętrznie formę wczasów rodzinnych, których głównym celem jest przeżycie tajemnicy Kościoła w braterskiej wspólnocie.” Ks. Franciszek Blachnicki.

Synonim słowa “Zasadniczy“: bezprecedensowy, decydujący, fundamentalny, nadzwyczajny, niekonwencjonalny, nieschematyczny, niezwykły, nowatorski, odkrywczy, przełomowy, radykalny, rewolucyjny, ważny, wyjątkowy, znaczący, znamienny, arcyważny, bazowy, istotny, kluczowy, nadrzędny, najważniejszy, newralgiczny, nieobojętny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, podstawowy, priorytetowy, rozstrzygający, strategiczny, nie dopuszczający wyjątków, niekwestionowany, niepodważalny…

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych.(Z materiałów formacyjnych DK).

Z zacytowanych wyżej słów ks. Franciszka wynika jasno, że rekolekcje nie są czymś dodatkowym w formacji DK, ale jej zasadniczą metodą.

Rekolekcje jako:

 • początek nawrócenia osobistego x. Blachnickiego;
 • odkrycie metody/miejsca szczególnego spotkania z Chrystusem;
 • początek Ruchu Światło-Życie;
 • nie pomysł ludzki ale czerpanie wzoru z Jezusa (Mt 4.1-11);
 • ćwiczenia duchowe;
 • czas nadzwyczajnej łaski;
 • czas nadzwyczajnego działania;
 • czas przemiany;
 • czas spotkania;
 • czas nawracania;
 • CZAS;

Polecana lektura – Rekolekcje Więzienne ks. Franciszek Blachnicki

Struktura rekolekcji:

– Ewangelizacyjne – szczególne miejsce głoszenia kerygmatu, niekoniecznie trzeba być w DK;
– Ewangelizacyjne, Ist, IIst, IIIst, Triduum, ORD, tematyczne i specjalistyczne;
– Tematyczne, co najmniej po rekolekcjach I i IIst oraz ORAR I i IIst.


OR I stopnia: ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; skupia się na ewangelizacji rodzin oraz na rodzinnym katechumenacie. Tematyka dotyczy fundamentów życia chrześcijańskiego (m.in. modlitwy, Słowa Bożego, Sakramentów).
OR II stopnia: wprowadza w biblijne podstawy chrześcijaństwa, w przeżycie spotkania z Bogiem w liturgii sakramentów, poprzez które Bóg uwalnia, wyprowadza nas z niewoli grzechów i daje udział w wolności i chwale dzieci Bożych. Ponadto wprowadza rodziny w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu, a zwłaszcza liturgii domowej.
OR III stopnia: ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty, a także wyraża się w realizowaniu drogi do wspólnoty w tej najmniejszej wspólnocie, jaką jest małżeństwo. Przejawia się to w codziennym dialogu małżeńskim, który dotyka tematów przyświecających każdemu dniowi rekolekcji III stopnia.


Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin ORAR: (minimum 4 dniowe)
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła.
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.

Prezentacja ks. Moderatora DK Jakuba Kowalczyka Pobierz

Jak się dzielić tym zobowiązaniem:

 • tym zobowiązaniem dzielimy się na każdym spotkaniu;
 • żeby się dzielić trzeba być;
 • jak wygląda moja modlitwa za uczestniczenie w rekolekcjach, czy modlimy się żeby pojechać na rekolekcje;
 • co rekolekcje zmieniły w moim życiu;
 • czy doświadczyłem realnego spotkania z Chrystusem;
 • fajny ksiądz, fajne miejsce, fajni ludzie te elementy nie muszą zachęcać;
 • zasada pomyłki, jeżeli DK jest dla nas to rekolekcje są dla nas bezwzględnie.