Namiot Spotkania


Namiot Spotkania

Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania”  /Ks. Franciszek Blachnicki/

Modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać.

Terminu Namiot Spotkania używamy w Ruchu Światło-Życie na określenie modlitwy osobistej, rozumianej jako dialog z Bogiem. Określenie to jest charakterystyczne dla naszego ruchu i z nim wręcz utożsamiane.

Nazwa „naszej” modlitwy posiada swoje źródła w Piśmie Świętym – w Księdze Wyjścia opisującej modlitwę Mojżesza: Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania (…). Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem (…). A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 7-11).

Na podstawie tego tekstu sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki określił istotę Namiotu Spotkania w następujący sposób:

Modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób – ja i ty . Polega ono na tym, że ja staję w obliczu drugiej osoby, przeżywając ją jako ty w stosunku do swojego ja. Jeżeli przeniesiemy to określenie na relację człowieka do Boga, to otrzymamy dokładne, precyzyjne określenie istoty modlitwy. Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z Osobą Boga.

(F. Blachnicki, Namiot Spotkania, Krościenko 2000, s. 8)

Według wskazań naszego Założyciela, jak i innych praktyków życia duchowego, na owocne spotkanie z naszym Panem wpływają miejsce modlitwy i czas na nią przeznaczony. Miejsce powinno sprzyjać naszemu skupieniu i wyciszeniu; musi powodować sytuację, w której będziemy wolni od tego wszystkiego, co przeszkadza nam być „sam na sam z Bogiem”. Czas, który przeznaczamy na modlitwę nie może być jedynie czasem „zegarowym”. Musi to być oczywiście pewien przedział czasowy – 15 minut czy pół godziny – ale wyłącznie do dyspozycji Pana. Czas na modlitwę jest czasem dla Boga, poświęconym Jemu i do Jego dyspozycji.

Namiot-spotkania-schemat  Pobierz
 • Zacznij od znaku krzyża. Pomyśl o tym, że Bóg patrzy na Ciebie z miłością. Pomyśl, że Bóg Cię przenika i ogarnia. Trwaj tak jakiś czas. Nie spiesz się.
 • Poproś Chrystusa, żeby był w centrum tej modlitwy. Poproś Ducha Świętego o prowadzenie w tej modlitwie.
 • Przeczytaj kilka razy fragment Pisma św., spokojnie, zatrzymując się przy zdaniach lub słowach, które wydają Ci się kluczowe. Co Bóg mówi w tym Słowie?
 • Zastanów się, w jaki sposób to Słowo oświeca Twoje życie. Co Bóg mówi do Ciebie?
 • Uświadom sobie, że jesteś blisko Jezusa. Porozmawiaj z Nim jak z przyjacielem o tym wszystkim, co odkryłeś na tej modlitwie. Opowiadaj, patrz, słuchaj… Uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj. Rozmowę zakończ modlitwą Ojcze nasz albo Chwała Ojcu.
 • Jeśli został jeszcze czas, wznieś ducha ku Bogu. Trwaj w milczeniu w Jego obecności.

Jak skorzystać z modlitwy jeszcze więcej:

 • Przeczytać tekst Pisma św. wcześniej.
 • Wyznaczyć odpowiedni czas na modlitwę i nie skracać go.
 • Wybrać odpowiednie miejsce do modlitwy.
 • Znaleźć odpowiednią pozycję ciała, sprzyjającą skupieniu, oddającą postawę serca i angażującą w modlitwę całą osobę (trwać w tej postawie).
 • Zrobić na koniec modlitwy konkretne postanowienie szczegółowe lub ogólne.
 • Wybrać Słowo Życia (fragment rozważanego tekstu lub jakiś inny, pomagający powracać do modlitwy przez cały dzień).
 • Zapisać sobie pewne refleksje, wnioski, które są owocem medytacji.

Namiot Spotkania nie jest:

 • różańcem czy koronką (choć może kończyć się różańcem czy koronką)
 • Liturgią Godzin
 • nie może odbywać się w czasie jazdy za  kierownicą  samochodu
 • nie może odbywać się  między jedną, a drugą  czynnością, czy w trakcie innych czynności
 • nie jest modlitwa trwającą 5 minut
 • nie jest pacierzem
 • najczęściej nie może obyć się bez Słowa Bożego

Namiot Spotkania jest:

 • spotkaniem  (sam na sam, nawet nie wspólnie z małżonkiem) z  Jezusem/ poza obozem
 • formą modlitwy, na którą  należy przeznaczyć  najlepszy czas (nie zasypiam, nie gonią mnie inne obowiązki, które mnie paraliżują na  modlitwie)
 • jest to wyłączny czas dla Boga niezależnie od tego czy mam odkrycia, czy ich nie mam
 • mówieniem do Boga -szczerą rozmową twarzą w twarz tak jak się rozmawia z przyjacielem
 • słuchaniem Boga przez Słowo Boże (Bóg odpowiada nam w swoim słowie)
 • trwa minimum  15 minut

Materiały i dodatkowe informacje dla poszerzenia omawianego tematu.

 • Poniżej znajdziecie schemat modlitwy (edycja do wydruku), który omawiał Ksiądz Jakub oraz luźno zebrane materiały dotyczące modlitwy:
Namiot-spotkania-schemat Pobierz

Modlitwa-to-jest-spotkanie_NS Pobierz

Namiot-Spotkania_czym-jest-czym-nie-jest Pobierz

Namiot-spotkania-pogłebienie Pobierz

Pamiętajcie, że o modlitwie nie decyduje metoda/forma modlitwy a WIARA.