Diakonia Ruchu Światło - Życie

Przeczytaj o diakonii na stronie krajowej RŚŻ


Oczywiście, jak pamiętacie z konferencji, sama wiedza niewiele daje, jeśli nie jest wcielana w życie.
Zachęcamy Was zatem do zdobywania wiedzy po to, by trwając nieustannie na modlitwie, przemieniać ją w czyn.
Dlatego też zapraszamy do rozeznawania swojego miejsca w diakonii i korzystania z narzędzi temu służących np. z Oazy Rekolekcyjnej Diakonii czy spotkań danej diakonii.