II krąg w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce
Pergalės g. 34A, 11202 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2021

Obecni animatorzy 

Moderator- ks. dr. Edward Kirstukas

      Rodziny: