1 krąg w parafii p.w. Świętego Józefa w Wilnie (Zameczek)
Tolminkiemio g. 4, 06212 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2019

Obecni animatorzy - Paweł i Inesa O.

Moderator- ks. Edvard Rynkevič

        Rodziny:

  • Robert i Danuta L.
  • Robert i Sabina S.
  • Rusłan i Diana P.
  • Paweł i Inesa O.
  • Mirosław i Beata B.
  • Simonas i Dorota M.