Kręgi w parafii NMP Królowej Pokoju w Wilnie
Pergalės g. 34A, 11202 Vilnius