I krąg w arafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce

Pergalės g. 34A, 11202 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2019

Obecni animatorzy - Mirosław i Anżeła Cz.

Moderator- ks. dr. Edward Kirstukas

      Rodziny:

  • Miroslaw i Anżeła Cz.
  • Edward i Regina M.
  • Aleksander i Oksana W.
  • Artur i Justyna R.
  • Mariusz i Ilona M.
  • Jarosław i Irena K.
  • Paweł i Joanna W.