I krąg w arafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowej Wilejce

Pergalės g. 34A, 11202 Vilnius
 

Rok powstania kręgu- 2019

Obecni animatorzy - Aleksander i Oksana W. 

Moderator- ks. dr. Edward Kirstukas

      Rodziny:

  • Miroslaw i Anżeła Cz.
  • Aleksander i Oksana W.
  • Roman i Irena K. 
  • Andrzej i Loreta F.