Jak to wygląda na Litwie?

 • 24 kręgów;
z nich:
 • 13 samodzielnych;
 • 3 pilotowane w języku polskim;
 • 1 krąg pilotowany w języku litewskim;
 • 5 krąg w języku polskim zawiązuje się;
 • 2 kręgi w języku litewskim zawiązują się;
 • ponad 100 małżeństw uczęstniczy w formacji Domowego Kościoła na Litwie;
 • wszystkie kręgi pilotowane, są pilotowane przez pary z Litwy;
 • we wrześniu 2018 r. została wybrana pierwsza para rejonowa i ksiądz moderator na Litwę;
 • we wrześniu 2021 r. została wybrana nowa para rejonowa i ksiądz moderator na Litwę;
 • Od początku 2019 r. została wyznaczona para skarbników;
 • w 2020 r. powstały: Diakonia muzyczna, Diakonia modlitewna, Diakonia gospodarcza, Diakonia wyzwolenia.

              Statystyki

 • w 2018 r. na rekolekcje 15-dniowe wyjechało ponad 20 rodzin;
 • w 2019 r. w  rekolekcjach uczęstniczyli:
 1.  15-dniowe: 12 rodzin; 
 2. krótkie (ORAR, ORDR): 17 rodzin; 
 3. ewangelizacyjne: 16 rodzin;
 • w 2020 r. odbyły się trzy rekolekcyjne letnie obozy dla rodzin "Wakacje z Bogiem".
 • w 2020 r. odbyły się pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne w języku litewskim;
 • w 2021 r. odbyły się krótkie rekolekcje:
 1.  Ewangelizacyjne 2021 (jęz. polski)
 2. ORAR I st.
 3. ORAR II st.
 4. Ewangelizacyjne 2021 (jęz. litewski);
 • 5 małżeństw po formacji podstawowej;
 • 14 małżeństw po II stopniu;
 • 30 małżeństw po I stopniu;
 • 9 małżeństw  uczęstniczyło w pierwszych rekolekcjach ewangelizacyjnych Domowego Kościoła w języku litewskim, które poprowadziła para rejonowa z Wilna.

     Dni wspólnoty

 • Rozpoczęcie roku formacyjnego;
 • Spotkanie opłatkowe;
 • Zakończenie roku formacyjnego;
 • Średnio 200-250 uczęstników na dniach wspólnoty